ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

През първия семестър на 2019 г. проекти за индустриална роботика и модерни производствени технологии, разработени във Валенсианската общност със сътрудничеството на DESINOPE, получиха възвръщаемост на инвестициите в производствено оборудване на стойност над 375 000 евро.