ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА АССАМБЛЕЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

DESINOPE участва в програмата за обмен на Асамблеята на европейските региони, като включва Жан Люк Камбириги като „Асистент по проекта“ през периода от ноември 2019 г. до март 2020 г.

В рамките на инициативата EURODISSEY на програмата за обмен на Асамблеята на регионите на Европа, това действие е субсидирано от Оперативната програма за 2014-2020 г. на Европейския социален фонд чрез Conselleria d’Hisenda i Model Económic de la Generalitat Valencian .