MOIRA ИНВЕСТИРА 40 МИЛИОНА В ЗЕЛЕНО

Moira Capital Partners инвестира 40 милиона евро в компанията GreenE, оператор на инсталации за оползотворяване на отпадъци по собствена технология газификация. С тази инвестиция компанията планира да финансира бизнес план, който включва изграждането и въвеждането в експлоатация на 100 инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци през следващите десет години.

Moira Capital Partners инвестира 40 милиона евро в компанията GreenE, оператор на инсталации за оползотворяване на отпадъци по собствена технология газификация. С тази инвестиция компанията планира да финансира бизнес план, който включва изграждането и въвеждането в експлоатация на 100 инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци през следващите десет години.