УСТОЙЧИВА МОДА В ОБУВНАТА ИНДУСТРИЯ

На 3 октомври в Елче се проведе техническо събитие, организирано от AVECAL и DESINOPE, насочено към изпълнителни директори на компании за модни обувки, с цел да се популяризира необходимия път за постигане на по-устойчива мода от гледна точка на околната среда, чрез примери за компании, които вече са тръгнали по този път.

Събитието включваше презентации на ATEVAL, IRON SPIRING, FISH BELL FOOTWEAR, KEN ADHESIVES и EUROFINS.