ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАЗРАБОТКА НА ПРОДУКТИ

Лабораторията за разработване на продукти на PAREDES вече е в ход в резултат на сътрудничеството с DESINOPE.

Новите съоръжения се състоят от различни области, в които ще се оценява разработването на нови продукти от производителя на обувки PAREDES: оценка на физическото поведение, биомеханична оценка и мониторинг и контрол на качеството.