DESINOPE ПРЕДОСТАВЯ ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТА НА ЕС COSME MYSHOPNET

DESINOPE предоставя подкрепа на европейския проект myShopNET – Персонализирана платформа за електронна търговия на потребителски стоки, за установяване на Business Driving Technologies, по време на последната фаза на проекта през втората година от разработката.