DESINOPE СТАРТИРА МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

DESINOPE 323 S.L. е бенефициент на Европейския фонд за регионално развитие, чиято цел е да подобри конкурентоспособността на МСП, и благодарение на който стартира Международен план за дигитален маркетинг с цел подобряване на онлайн позиционирането си на чужди пазари през 2021 г.НГ

DESINOPE получи подкрепата на програмата XPANDE на Официалната камара за търговия, индустрия, услуги и навигация на Аликанте.

„Начин да направим Европа“