DESINOPE ПАТЕНТОВА УСТРОЙСТВО ЗА БОРБА СРЕЩУ КОМАРИТЕ

DESINOPE патентова, заедно с компаниите QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS и ESALTIA, полезен модел на иновативно устройство за дозиране, валидно както за използване от индивиди, така и за професионалисти, за да сложи край на нашествието от комари, което измъчва много региони на Испания.

DESINOPE патентова, заедно с компаниите QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS и ESALTIA, полезен модел на иновативно устройство за дозиране, валидно както за използване от индивиди, така и за професионалисти, за да сложи край на нашествието от комари, което измъчва много региони на Испания.