DESINOPE В ПРОГРАМАТА „TICS CÁMARAS”.

DESINOPE е бенефициент на Европейския фонд за регионално развитие, чиято цел е да подобри използването и качеството на информационните и комуникационните технологии и достъпа до тях и благодарение на който реализира проект „Електронна търговия“ за подобряване на конкурентоспособността и производителност на компанията, 2018 г. За това тя получи подкрепата на програмата „TICs Cámaras“ на Търговската камара, индустрията, услугите и навигацията на Аликанте.