DESINOPE РАЗРАБОТВА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

В края на април DESINOPE подписа договор с Центъра за индустриално технологично развитие – CDTI(към Министерството на науката, иновациите и университетите), за разработване на иновативна технология за устойчиво третиране на отпадъци, по проект DETRos.