DESINOPE, ПОДДЪРЖАН ОТ ПРОГРАМАТА XPANDE

DESINOPE 323 S.L. е бенефициент на Европейския фонд за регионално развитие, чиято цел е да подобри конкурентоспособността на МСП, и благодарение на който стартира План за интернационализация с цел подобряване на конкурентната си позиция в чужбина през 2019 г.

За това той получи подкрепата на програмата XPANDE на Официалната камара за търговия, индустрия, услуги и навигация на Аликанте.