DESINOPE ПОДДЪРЖАН ОТ ПРОГРАМАТА INNOCÁMARAS

DESINOPE 323 S.L. е бенефициент на Европейския фонд за регионално развитие, чиято цел е да насърчава научните изследвания, технологичното развитие и иновациите и благодарение на който е извършил проучвания за техническа/икономическа осъществимост преди разработването на нови услуги, за да подпомогне създаването и консолидирането на иновативни компании през 2021 г.

За това има подкрепата на InnoCámaras от Официалната камара на търговията, промишлеността, услугите и навигацията на Аликанте.

„Начин да направим Европа“