ДИЗАЙН, ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗРАБОТКА НА АВАНГАЛНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ