КЛИЕНТИ


Нашият мултидисциплинарен екип, с 28 години опит в областта на ИКТ, инженерството, индустриалното развитие, бизнес иновациите и комуникацията, допринася за успеха на повече от 290 клиенти (до 2017 г.) по целия свят.

 • Испания: 140
 • Италия: 44
 • Тунис: 1
 • Унгария: 2
 • Словения: 10
 • Германия: 9
 • Румъния: 2
 • Холандия: 1
 • Португалия: 12
 • Мароко: 1
 • Гърция: 6
 • Великобритания: 12
 • Франция: 6
 • Египет: 1
 • Чехия: 2
 • Полша: 2
 • Швеция: 1
 • Швейцария: 5
 • Финландия: 3
 • Белгия: 7
 • Люксембург: 1
 • Перу: 12
 • Чили: 2
 • Аржентина: 3
 • Колумбия: 8
 • САЩ: 3
 • България: 1

Икономическото въздействие на тази работа – продукти и услуги – разработени от нашия екип с клиенти от 26 страни по света, е 90 милиона евро (до 2017 г.).

Това икономическо въздействие се допълва от общо 11 патента, както и от 26 научни и технически публикации в сътрудничество с нашите клиенти.

Нашите клиенти отговарят на 6 различни пазара:

 • Творчески индустрии: 28%
 • Енергия: 13%
 • Здраве и благополучие: 19%
 • Производство: 22%
 • Биологични индустрии: 10%
 • Отдих и туризъм: 8%