ПРАВНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Уебсайтът, който посещавате, е собственост на DESINOPE 323 S.L.U. („DESINOPE“), с NIF B54907845, адрес Calle Martín i Soler, 18, Office 9, 03203 – Elche, телефон +34 865 801 545, и се състои от уебсайта www.desinope.com и www.desinope.es

Дизайнът на уебсайта и неговите изходни кодове, както и логата, марките и другите отличителни знаци, които се появяват на него, принадлежат на DESINOPE и са защитени от съответните права на интелектуална и индустриална собственост.

Въпреки че DESINOPE се опитва да направи всичко възможно, за да включи точна и актуална информация на този уебсайт, сайтът може да включва грешки и пропуски и следователно не се дават гаранции за точността или пълнотата на включената информация. DESINOPE няма да носи отговорност за употребата, която трети страни правят на информацията, публикувана на уебсайта, нито за претърпените вреди или икономически загуби, които, пряко или непряко, причиняват или могат да причинят икономически, материални или данни щети, причинени от използването на такава информация

Пълното или частично възпроизвеждане на съдържанието, публикувано на този уебсайт, включително, но не само, текст, графики, изображения, аудио, видео, бутони и софтуерен код, които са собственост на DESINOPE или трети страни, е забранено. Никакво съдържание не може да бъде копирано, възпроизвеждано, препубликувано или разпространявано по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на DESINOPE.

Приложимото право в случай на спор или конфликт на тълкуване на условията, които съставляват това правно съобщение, както и всеки въпрос, свързан с услугите на този портал, ще бъде испанското право.