ДОСТЪПНОСТ


DESINOPE осъзнава значението на предоставянето на нашата информация и услуги във формат, който е достъпен за всички. Затова работихме, за да гарантираме, че този уебсайт е възможно най-съвместим със стандартите за достъпност, както се препоръчва във версия 2.0 на Указанията за достъпност на уеб съдържанието (WCAG). Много интернет потребители с увреждания намират уебсайтовете за трудни или дори невъзможни за използване просто поради начина, по който са проектирани. Нашият уебсайт е проектиран да бъде възможно най-достъпен и съвместим с видовете адаптивни технологии, използвани от хората с увреждания. По този начин посетителите могат да контролират размера на текста, а изображенията са маркирани, за да предоставят алтернативно описание на текста. Моля, ако имате коментари и предложения, свързани с подобряването на достъпността на сайта на DESINOPE, свържете се с нас на нашия имейл info@desinope.com.

Вашата обратна връзка ще ни помогне да подобрим изживяването на уебсайта.