Автор: Sergio Calderon

  • UMH, СЪВМЕСТНО С DESINOPE, УЧАСТВА В НЕВРОТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ОБУВИТЕ

    UMH, СЪВМЕСТНО С DESINOPE, УЧАСТВА В НЕВРОТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ОБУВИТЕ

    Изследователската група на UMH Brain-Machine Interface Systems Lab и компанията DESINOPE от Елче си сътрудничат по проект, фокусиран върху анализирането на когнитивните и несъзнателни процеси, свързани с комфорта при носенето на определени обувки. По-конкретно, в проекта е проведено изследване за разграничаване на състоянието на комфорт и дискомфорт при носене на обувки от анализа на електроенцефалографските…

  • ПОДКРЕПА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА DESZINOPE

    ПОДКРЕПА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГОВ ПЛАН НА DESZINOPE

    Generalitat Valenciana предостави на Desinope 323 SL 16 039 евро за разработването и изпълнението на международния маркетингов план в програмата за подкрепа за чуждестранната реклама на общността на Валенсия за финансовата 2021 година.